Nieuwsbrief 2

Beste leden

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, worden de huidige maatregelen verlengd tot 19 april (het einde van de paasvakantie).

Een verlenging is nog steeds mogelijk, maar toch hopen we dat de situatie binnenkort verbeterd en onder controle geraakt zodat we spoedig terug naar de turnzaal kunnen.

Deze situatie is voor niemand eenvoudig, we snakken allemaal  om terug te kunnen keren naar het ‘normale’ leven. Houd de moed erin, blijf zowel mentaal als fysiek actief!

We houden jullie verder op de hoogte.

Het bestuur en alle lesgevers

   NIEUWSBRIEF 1                  Onthaalbrochure 2019-2020

 

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.

Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkernen.

Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom.  Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.  In de folder en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, en dat zijn er heel wat.

 1. Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gymtalk van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd. Wie ingeschreven is voor 1 oktober 2019 krijgt een gratis T-shirt.

Mogen wij aan alle leden vragen hun aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les of op speciale data dat er lidgeld kan betaald worden. Deze data worden meegedeeld op een affiche of via een briefje in de les.  Half oktober worden de inschrijvingen afgerond. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en elk lid vult een inschrijvingsformulier in, enkel dan is je inschrijving definitief.  Vanaf dan is ook je verzekering in orde.

Turnen (kleuters/airtrack) 1u € 105
Turnen 1u30’ € 130
Jazzdans € 115
Badminton € 105
Sport 50+ €  75

 

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs . Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor elke bijkomende activiteit of voor elk extra uur sport (ook voor dezelfde) betaal je 55 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Personen die willen proberen mogen de eerste les gratis proberen na het doorgeven van hun gegevens. Bij een tweede poging moet er een bedrag van 5,- euro aan de lesgever betaald worden. Bij definitieve betaling van het lidgeld wordt dit bedrag dan in mindering gebracht.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld.  Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.

Lidkaart : van het ogenblik dat je ingeschreven bent kan je je lidkaart downloaden op de site van de Gymnastiekfederatie.

Ga naar www.gymfed.be, klik bovenaan rechts op ‘Mijn Gymfed’ , Dan moet je inloggen met het E-mail adres dat je opgaf om in te schrijven. Als je nog geen paswoord hebt klik je op

‘wachtwoord aanvragen/vergeten’  Geef je E-mail adres in. Je ontvangt in je mailbox een link waarmee je verder kan inloggen. Op de linkerkant van het scherm staat bijna onderaan een veldje : ‘Mijn lidkaart’ .  Klik dan op‘download kaart’.

Met je lidkaart krijg je vermindering op activiteiten/wedstrijden georganiseerd door Gymfed.

 1. Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval?

Je meldt het ongeval aan je trainer. Daarna bezorg je aan je trainer of aan Michel Meulemans een medisch attest van je dokter.

Michel Meulemans doet de aangifte van het ongeval dan online bij de Gymnastiekfederatie.

Nadien wordt door de Gymnastiekfederatie per mail een formulier toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed.be of krijgen bij Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek, tel 016/445916 gsm 0496/185253.

 1. Tussenkomst Ziekenfondsen

De mutualiteiten ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit zo een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de GymnastiekFederatie standaardformulieren met alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden bezorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door de leden geen voorgedrukte formulieren aan ons bezorgd te worden.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.

 1. Kledij

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.

Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels. Tweedehands turnpakjes worden regelmatig te koop aangeboden (of af te spreken met Kristien).

Sport en spel, badminton e.d. worden met sportschoenen beoefend.  We gebruiken de kleedkamers om van kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.

De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen.

Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

 1. Nog enkele afspraken
 • Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de lessen.
 • Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen maken een groot werk lichter.Hulp van ouders is ook steeds welkom.
 • We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen. Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen op de tribune. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les. Er zal wel steeds een lesgever ter plaatse blijven tot de kinderen opgehaald zijn. Gelieve de lesgevers telefonisch te verwittigen indien je er niet tijdig kan zijn. (voor de lessen op woensdag namiddag is dat het telefoonnummer van Marina Das0497/853579).

Vrijwillige medewerkers gezocht

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers.  Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club.  Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv. turnshow, melden dit aan het bestuur of via een lesgever. Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden.

 1. Belangrijke data

GEEN LES  op / tijdens

 • Herfstvakantie: van maandag 28/10/2019 tot en met zondag 03/11/2019
 • Kerstvakantie: van maandag 23/12/2019 tot en met zondag 05/01/2020
 • Krokusvakantie: van maandag 24/02/2020 tot en met zondag 01/03/2020
 • Paasvakantie: van maandag 06/04/2020 tot en met maandag 19/04/2020
 • H. Hemelvaart: donderdag 21/05/2020
 • Pinksteren: maandag 01/06/2020
 • Danslessen eindigen laatste les einde mei 2020

SPECIALE activiteiten

 • september 2019: maand van de sportclub
 • Woensdag 4 december 2019: Sinterklaasfeest voor de leden die turnen in de Nieuwe Ymeria tijdens de lessen.
 • Zaterdag 21 maart 2020 : Turnshow in zaal Ivo Van Damme in Veltem.
 • Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt.Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les.  Bij onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met een briefje aan de ingang of zal de zaalwachter ook hiervan op de hoogte zijn.  Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt.  Wij hopen op uw begrip hieromtrent.

Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal.  Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is.

 1. Bestuurssamenstelling en organisatie

Gymgroep Wijgmaal – WB is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.

Voorzitter: Jan Stroombergen

Penningmeester: Kristien Meulemans

AGD verantwoordelijke : Kristien Meulemans

Secretaris/briefwisselend lid: Michel Meulemans

Ombudsman: Michel Meulemans

Jeugdsportcoördinator:

Michel Meulemans

Nicky Rapport

Winke Hahn

Katrien Pollers